Legal Notice

(1) A felelősség korlátozása
A weboldal tartalma
A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítjuk össze. A tartalmat kínáló fél (továbbiakban: Szolgáltató) azonban nem vállal felelősséget a hozzáférhető adatok helyességét, teljességét és aktualitását illetően. Az előhívható tartalmak felhasználása a Felhasználó saját felelősségére történik. A névvel megadott tartalmak a mindenkori szerző véleményét tükrözik, melyek nem feltétlenül egyeznek meg a Szolgáltató véleményével.
A weboldal elérhetősége
A Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás a lehetőségekhez mérten kiesésmentesen előhívható legyen. Kimaradások azonban a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kínált tartalmat bármikor megváltoztassa vagy bővítse.
Külső linkek
A weboldal tartalmaz hivatkozásokat, melyek harmadik felek weboldalaira mutatnak (továbbiakban: külső linkek). Ezen weboldalakért azok mindenkori üzemeltetője felel. A Szolgáltató a külső linkekre történő legelső hivatkozáskor ellenőrizte a külső tartalmakat, az esetleges jogsértések elkerülése érdekében. Az ellenőrzés időpontjában semmilyen jogsértés nem állt fenn. A Szolgáltató semmilyen módon nem befolyásolja a hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeli kinézetét és tartalmát. A külső linkek megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a hivatkozás vagy a link mögötti tartalmakat sajátjának tekinti. A Szolgáltatótól a külső linkek folyamatos ellenőrzése, konkrét jogsértésre vonatkozó utalás nélkül, nem elvárható. A jogsértés ismeretében azonban a megfelelő külső linkek haladéktalanul eltávolításra kerülnek.
Hirdetések
A hirdetések tartalmáért, valamint a reklámozott weboldal tartalmáért a mindenkori szerző felelős. A hirdetések megjelenítése nem jelenti azok Szolgáltató által történő elfogadását.
Nincs szerződéses viszony
A Szolgáltató weboldalának használatával semmilyen szerződéses viszony nem jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ennélfogva semmilyen szerződéses vagy kvázi-szerződéses igény nem támasztható a Szolgáltató felé. Ha a weboldal használata mégis szerződéses viszony kialakulásához vezet, kizárólag óvatossági célzattal, az alábbi felelősségkorlátozás érvényes: A Szolgáltató felelős a lényeges szerződéses kötelezettségek (alapvető kötelezettségek) szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő megsértéséért. A Szolgáltató korlátozottan felelős a szerződéskötéskor előrelátható, olyan formai okokból eredő károk megtérítésért, melyek az alapvető kötelezettségek enyhe gondatlanságból való megsértése miatt következnek be, a saját vagy valamelyik jogi képviselője vagy a szolgáltatás teljesítését segítő partnere által. A mellékkötelezettségek (nem alapvető kötelezettségek) enyhe gondatlanságból történő megsértése esetén a Szolgáltató nem felelős. A Szolgáltató által megadott garancia vagy jótállás által védett területekre vonatkozó károkra, a termékfelelősségi törvény alapján a Szolgáltató felé támasztott igényekre, az emberi életben, testben vagy egészségben bekövetkező károkra jelen bejegyzés nem vonatkozik.
(2) Szerzői jog
Jelen weboldalon megjelenített tartalmak és művek a szerzői jog által védettek. Minden, a nemzetközi szerzői jog által nem megengedett felhasználás kizárólag a mindenkori szerző vagy jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Ez különösen vonatkozik a sokszorosításra, feldolgozásra, fordításra, eltárolásra, átdolgozásra, a tartalmak adatbázisokban vagy más elektronikus rendszerekben és médiában történő megjelenítésére. Ezek alatt harmadik felek tartalmai és cikkei értendők. A nem megengedett sokszorosítás, illetve az egyes tartalmak vagy komplett oldalak továbbadása tilos és büntethető. Kizárólag a személyes, magáncélú, nem kereskedelmi céllal létrehozott másolatok és letöltések használata megengedett.
A Szolgáltató oldalára mutató linkek használata mindenkor megengedett, ehhez a Szolgáltató hozzájárulása nem szükséges. A Szolgáltató weboldalának idegen ablakrészekben (frame-ekben) történő megjelenítése engedélyköteles.
(3) Adatvédelem
A Szolgáltató weboldalának látogatása során a szerver információkat gyűjthet a látogatásról (dátum, időpont, megtekintett oldalak). Ezek az adatok nincsenek személyhez kötve, névtelenül tárolja őket a rendszer és kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem más célból nem kerülnek továbbadásra.
Ezen túlmenően a Felhasználó számítógépe is tárolhat adatokat. Ezeket az adatokat cookie-nak nevezik (“süti”), és a Felhasználó hozzáférését könnyítik meg. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy ezt a funkciót az általa használt webböngészőben kikapcsolja. Azonban ilyen esetekben weboldalunk használhatósága korlátozódhat.
A Szolgáltató határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. emailen keresztül történő kommunikáció) során biztonsági rések vannak jelen, harmadik fél hozzáférése elleni teljes körű védelem nincsen.
A Szolgáltatót azonosító elérési adatok (különösen a telefon- és faxszámok, valamint az email cím) kereskedelmi jellegű hirdetések céljából történő használata kifejezetten nem megengedett, kivéve, ha a Szolgáltató írásban közölte beleegyezését, vagy az üzleti kapcsolat már korábban létrejött. A Szolgáltató és valamennyi, ezen weboldalon megnevezett személy ellenzi adatainak mindennemű kereskedelmi jellegű felhasználását, illetve azok továbbadását.
(4) Általános jog
Kizárólag a Magyar Köztársaság irányadó joga érvényes.
(5) Különleges felhasználási feltételek
Amennyiben a weboldal egyedi felhasználása során a különleges felhasználási feltételek a fenti (1)-től (4)-ig terjedő pontoktól eltérnek, a megfelelő helyen erre nyíltan felhívjuk a figyelmet. Ilyen esetekben a mindenkori egyedi esetekre a különleges felhasználási feltételek vonatkoznak.
The iCC
Is a Trade mark which guarantees you environ-mental consciousness in connection with products, services and private consumers. iCC is a generation that will be able to overcome Climate Change! New Generation – International Carbon Cycle. The 100% Carbon Neutral iCC products and services will cause real change.

mount

The EDC
Is Hungary’s largest loyalty system. Today, all over Hungary, more than 1.100.000 EDC Cardholder can make purchases at 1073, shops, service locations and web shops with an average of 11.4 percent of discount. This provides a purchasing power of 40.000 Cardholders in each County and 400.000 Cardholders in Budapest for the Accepting locations .

edclogo

sales-discount_6

When you are shopping, make sure to ask: are you accepting iCC – EDC cards?
Free Carbon Footprint Calculator QR-co2neutralcard.com
EnglishGermanRomaniaHungary